Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lữ Linh Khởi

Lữ Linh Khởi

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1350
 • Phòng Thủ:560
 • Sinh Lực:4050
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:131 1.54
 • Nội Chính:28 0.65
 • Dũng Võ:135 1.57
 • Trí Mưu:56 0.90

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top