Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Gia Cát Chiêm

Gia Cát Chiêm

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:770
 • Phòng Thủ:890
 • Sinh Lực:2310
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:92 1.02
 • Nội Chính:91 1.00
 • Dũng Võ:77 0.88
 • Trí Mưu:89 0.99

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

Quay về danh sách tướng

Top