Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Khoái Lương

Khoái Lương

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:430
 • Phòng Thủ:1120
 • Sinh Lực:1290
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:89 0.97
 • Nội Chính:105 1.10
 • Dũng Võ:43 0.58
 • Trí Mưu:112 1.16

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

Quay về danh sách tướng

Top