Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hoàng Phủ Tung

Hoàng Phủ Tung

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:780
 • Phòng Thủ:930
 • Sinh Lực:2340
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:112 1.16
 • Nội Chính:65 0.77
 • Dũng Võ:78 0.87
 • Trí Mưu:93 1.00

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top