Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Nhan Lương

Nhan Lương

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1300
 • Phòng Thủ:590
 • Sinh Lực:3900
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:113 1.38
 • Nội Chính:44 0.75
 • Dũng Võ:130 1.54
 • Trí Mưu:59 0.89

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top