Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hàn Đương

Hàn Đương

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1090
 • Phòng Thủ:710
 • Sinh Lực:3270
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:99 1.05
 • Nội Chính:65 0.78
 • Dũng Võ:109 1.14
 • Trí Mưu:71 0.83

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top