Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Điển Vi

Điển Vi

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1460
 • Phòng Thủ:580
 • Sinh Lực:4380
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:96 1.32
 • Nội Chính:44 0.85
 • Dũng Võ:146 1.77
 • Trí Mưu:58 0.97

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top