Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Yên

Trương Yên

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1040
 • Phòng Thủ:680
 • Sinh Lực:3120
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:106 1.15
 • Nội Chính:62 0.78
 • Dũng Võ:104 1.13
 • Trí Mưu:68 0.83

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top