Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Liêu Hóa

Liêu Hóa

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:980
 • Phòng Thủ:820
 • Sinh Lực:2940
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:96 1.07
 • Nội Chính:63 0.79
 • Dũng Võ:98 1.09
 • Trí Mưu:82 0.95

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top