Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hứa Chử

Hứa Chử

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Thần Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1450
 • Phòng Thủ:550
 • Sinh Lực:4350
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:108 1.42
 • Nội Chính:30 0.73
 • Dũng Võ:145 1.75
 • Trí Mưu:55 0.95

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top