Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Đạp Đốn

Đạp Đốn

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1050
 • Phòng Thủ:780
 • Sinh Lực:3150
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:109 1.19
 • Nội Chính:45 0.65
 • Dũng Võ:105 1.16
 • Trí Mưu:78 0.93

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top