Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lăng Thống

Lăng Thống

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1140
 • Phòng Thủ:700
 • Sinh Lực:3420
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:101 1.16
 • Nội Chính:50 0.72
 • Dũng Võ:114 1.28
 • Trí Mưu:70 0.89

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top