Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Thái Ung

Thái Ung

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

  • Tấn Công:200
  • Phòng Thủ:970
  • Sinh Lực:600
  • Tốc Độ:--
  • Thống Soái:100 1.07
  • Nội Chính:118 1.22
  • Dũng Võ:20 0.42
  • Trí Mưu:97 1.05

Sở Trường

Quay về danh sách tướng

Top