Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Từ Vinh

Từ Vinh

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:980
 • Phòng Thủ:720
 • Sinh Lực:2940
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:104 1.16
 • Nội Chính:56 0.75
 • Dũng Võ:98 1.11
 • Trí Mưu:72 0.89

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top