Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Bao

Trương Bao

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1110
 • Phòng Thủ:620
 • Sinh Lực:3330
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:98 1.06
 • Nội Chính:59 0.75
 • Dũng Võ:111 1.17
 • Trí Mưu:62 0.77

Sở Trường

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

Quay về danh sách tướng

Top