Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tổ Mậu

Tổ Mậu

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:910
 • Phòng Thủ:800
 • Sinh Lực:2730
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:91 1.08
 • Nội Chính:67 0.88
 • Dũng Võ:91 1.08
 • Trí Mưu:80 0.98

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top