Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lãnh Bao

Lãnh Bao

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1050
 • Phòng Thủ:860
 • Sinh Lực:3150
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:92 1.00
 • Nội Chính:46 0.63
 • Dũng Võ:105 1.09
 • Trí Mưu:86 0.94

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top