Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Lý Nho

Lý Nho

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:340
 • Phòng Thủ:1190
 • Sinh Lực:1020
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:80 0.95
 • Nội Chính:96 1.09
 • Dũng Võ:34 0.56
 • Trí Mưu:119 1.28

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

Quay về danh sách tướng

Top