Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Phan Chương

Phan Chương

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1030
 • Phòng Thủ:890
 • Sinh Lực:3090
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:99 1.08
 • Nội Chính:36 0.57
 • Dũng Võ:103 1.12
 • Trí Mưu:89 1.01

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top