Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Văn Xú

Văn Xú

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1310
 • Phòng Thủ:460
 • Sinh Lực:3930
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:112 1.40
 • Nội Chính:35 0.71
 • Dũng Võ:131 1.57
 • Trí Mưu:46 0.81

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top