Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Quách Đồ

Quách Đồ

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:640
 • Phòng Thủ:1040
 • Sinh Lực:1920
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:68 0.87
 • Nội Chính:87 1.03
 • Dũng Võ:64 0.83
 • Trí Mưu:104 1.18

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top