Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Bào Tam Nương

Bào Tam Nương

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1070
 • Phòng Thủ:710
 • Sinh Lực:3210
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:99 1.13
 • Nội Chính:45 0.68
 • Dũng Võ:107 1.20
 • Trí Mưu:71 0.90

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top