Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tào Chương

Tào Chương

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1160
 • Phòng Thủ:510
 • Sinh Lực:3480
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:106 1.20
 • Nội Chính:44 0.68
 • Dũng Võ:116 1.28
 • Trí Mưu:51 0.74

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top