Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trần Võ

Trần Võ

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1110
 • Phòng Thủ:560
 • Sinh Lực:3330
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:97 1.09
 • Nội Chính:50 0.71
 • Dũng Võ:111 1.22
 • Trí Mưu:56 0.76

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top