Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Mã Lương

Mã Lương

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:300
 • Phòng Thủ:1090
 • Sinh Lực:900
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:61 0.82
 • Nội Chính:114 1.28
 • Dũng Võ:30 0.57
 • Trí Mưu:109 1.23

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

Quay về danh sách tướng

Top