Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Khoái Việt

Khoái Việt

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:360
 • Phòng Thủ:1040
 • Sinh Lực:1080
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:62 0.86
 • Nội Chính:112 1.31
 • Dũng Võ:36 0.63
 • Trí Mưu:104 1.23

Sở Trường

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top