Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Chiêu

Trương Chiêu

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:50
 • Phòng Thủ:1180
 • Sinh Lực:150
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:49 0.85
 • Nội Chính:137 1.61
 • Dũng Võ: 5 0.46
 • Trí Mưu:118 1.45

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top