Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tả Từ

Tả Từ

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:160
 • Phòng Thủ:1200
 • Sinh Lực:480
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:80 0.97
 • Nội Chính:92 1.07
 • Dũng Võ:16 0.44
 • Trí Mưu:120 1.30

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

Quay về danh sách tướng

Top