Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Doãn

Trương Doãn

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:860
 • Phòng Thủ:550
 • Sinh Lực:2580
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:95 1.10
 • Nội Chính:71 0.90
 • Dũng Võ:86 1.03
 • Trí Mưu:55 0.77

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top