Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Chúc Dung

Chúc Dung

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1200
 • Phòng Thủ:410
 • Sinh Lực:3600
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:112 1.44
 • Nội Chính:33 0.74
 • Dũng Võ:120 1.52
 • Trí Mưu:41 0.81

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top