Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tư Mã Huy

Tư Mã Huy

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:120
 • Phòng Thủ:1280
 • Sinh Lực:360
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:32 0.75
 • Nội Chính:131 1.56
 • Dũng Võ:12 0.53
 • Trí Mưu:128 0.53

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top