Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Man Thành

Trương Man Thành

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1040
 • Phòng Thủ:580
 • Sinh Lực:3120
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:95 1.13
 • Nội Chính:46 0.73
 • Dũng Võ:104 1.22
 • Trí Mưu:58 0.82

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top