Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Văn Khâm

Văn Khâm

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1060
 • Phòng Thủ:560
 • Sinh Lực:3180
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:97 1.20
 • Nội Chính:43 0.73
 • Dũng Võ:106 1.29
 • Trí Mưu:56 0.84

Sở Trường

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

Quay về danh sách tướng

Top