Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hoàng Tổ

Hoàng Tổ

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:850
 • Phòng Thủ:680
 • Sinh Lực:2550
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:97 1.09
 • Nội Chính:47 0.69
 • Dũng Võ:85 0.99
 • Trí Mưu:68 0.86

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top