Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Ngưu Kim

Ngưu Kim

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1020
 • Phòng Thủ:490
 • Sinh Lực:3060
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:95 1.08
 • Nội Chính:50 0.72
 • Dũng Võ:102 1.14
 • Trí Mưu:49 0.72

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top