Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trương Lỗ

Trương Lỗ

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

  • Tấn Công:340
  • Phòng Thủ:920
  • Sinh Lực:1020
  • Tốc Độ:--
  • Thống Soái:67 0.95
  • Nội Chính:100 1.23
  • Dũng Võ:34 0.66
  • Trí Mưu:92 1.17

Sở Trường

Quay về danh sách tướng

Top