Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Chu Thương

Chu Thương

Quốc gia: Thục

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1080
 • Phòng Thủ:540
 • Sinh Lực:3240
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:82 1.09
 • Nội Chính:42 0.75
 • Dũng Võ:108 1.32
 • Trí Mưu:54 0.85

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top