Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Đinh Nguyên

Đinh Nguyên

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:980
 • Phòng Thủ:450
 • Sinh Lực:2940
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:91 1.08
 • Nội Chính:50 0.75
 • Dũng Võ:98 1.13
 • Trí Mưu:45 0.71

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top