Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Trần Quần

Trần Quần

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:180
 • Phòng Thủ:950
 • Sinh Lực:540
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:43 0.70
 • Nội Chính:124 1.34
 • Dũng Võ:18 0.50
 • Trí Mưu:95 1.11

Sở Trường

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

Quay về danh sách tướng

Top