Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tào Xung

Tào Xung

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:270
 • Phòng Thủ:1090
 • Sinh Lực:810
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:42 0.74
 • Nội Chính:101 1.25
 • Dũng Võ:27 0.62
 • Trí Mưu:109 1.32

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top