Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Ngạc Hoán

Ngạc Hoán

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1060
 • Phòng Thủ:540
 • Sinh Lực:3180
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:79 1.04
 • Nội Chính:26 0.61
 • Dũng Võ:106 1.27
 • Trí Mưu:54 0.84

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

Quay về danh sách tướng

Top