Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Điêu Thuyền

Điêu Thuyền

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:370
 • Phòng Thủ:1130
 • Sinh Lực:1110
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:23 0.76
 • Nội Chính:91 1.37
 • Dũng Võ:37 0.88
 • Trí Mưu:113 1.57

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top