Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Đào Khiêm

Đào Khiêm

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:350
 • Phòng Thủ:800
 • Sinh Lực:1050
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:67 0.92
 • Nội Chính:81 1.04
 • Dũng Võ:35 0.66
 • Trí Mưu:80 1.03

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

Quay về danh sách tướng

Top