Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Ngột Đột Cốt

Ngột Đột Cốt

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1030
 • Phòng Thủ:260
 • Sinh Lực:3090
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:93 1.18
 • Nội Chính:39 0.73
 • Dũng Võ:103 1.26
 • Trí Mưu:26 0.63

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top