Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Phùng Kỳ

Phùng Kỳ

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:270
 • Phòng Thủ:1080
 • Sinh Lực:810
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:37 0.73
 • Nội Chính:89 1.17
 • Dũng Võ:27 0.65
 • Trí Mưu:108 1.33

Sở Trường

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top