Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Thái Văn Cơ

Thái Văn Cơ

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:150
 • Phòng Thủ:1060
 • Sinh Lực:450
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:25 0.74
 • Nội Chính:115 1.49
 • Dũng Võ:15 0.66
 • Trí Mưu:106 1.44

Sở Trường

 • Cận Chiến

  Cận Chiến

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính cận chiến.

 • Đồng Bằng

  Đồng Bằng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên đồng bằng.

Quay về danh sách tướng

Top