Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Đại Kiều

Đại Kiều

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:150
 • Phòng Thủ:1000
 • Sinh Lực:450
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:32 0.85
 • Nội Chính:109 1.55
 • Dũng Võ:15 0.69
 • Trí Mưu:100 1.47

Sở Trường

 • Kỵ Binh

  Kỵ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ kỵ binh.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top