Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Tiểu Kiều

Tiểu Kiều

Quốc gia: Ngô

Phẩm chất: Danh Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:160
 • Phòng Thủ:1020
 • Sinh Lực:480
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:31 0.85
 • Nội Chính:107 1.53
 • Dũng Võ:16 0.70
 • Trí Mưu:102 1.49

Sở Trường

 • Bộ Binh

  Bộ Binh

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ bộ binh.

 • Thủy Chiến

  Thủy Chiến

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên sông nước.

Quay về danh sách tướng

Top