Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Hứa Du

Hứa Du

Quốc gia: Trung Lập

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:270
 • Phòng Thủ:1020
 • Sinh Lực:810
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:48 0.80
 • Nội Chính:71 0.99
 • Dũng Võ:27 0.64
 • Trí Mưu:102 1.23

Sở Trường

 • Khí Giới

  Khí Giới

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ khí giới.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

Quay về danh sách tướng

Top