Chi tiết tướng

Tìm tướng theo tên

Vương Song

Vương Song

Quốc gia: Ngụy

Phẩm chất: Lương Tướng

Thuộc tính

 • Tấn Công:1120
 • Phòng Thủ:240
 • Sinh Lực:3360
 • Tốc Độ:--
 • Thống Soái:84 1.12
 • Nội Chính:27 0.66
 • Dũng Võ:112 1.36
 • Trí Mưu:24 0.63

Sở Trường

 • Tầm Xa

  Tầm Xa

  Khi dẫn binh, tăng X tấn công, phòng thủ lính tầm xa.

 • Rừng

  Rừng

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trong rừng.

 • Núi

  Núi

  Khi dẫn lính, tăng X tấn công, phòng thủ của lính chiến đấu trên núi.

Quay về danh sách tướng

Top